FISZKI Angielski Słownictwo 4

Categoria:

Educação

Descrição

Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia i dołącz do MILIONA zadowolonych klientów.
Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!

FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!

FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przez doświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjach językowych.

Dzięki niej:
* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału
* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki
* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasie

Angielski Słownictwo 4 – zawiera ponad 2400 słów i zwrotów na poziomie B2, usystematyzowanych w 50 kategoriach tematycznych.

Aplikacja skierowana jest do osób potrafiących porozumiewać się w standardowych sytuacjach życia codziennego, ale brakuje im jeszcze tzw. swobody językowej. Tytuł ten jest czwartą częścią 6-poziomowego kursu "FISZKI - Słownictwo".

Przykładowe słówka: a calf, a loft, an impact, (a) conviction, (an) entitlement, to acquire, to gossip, to rustle, perpendicular, vocational, supply and demand, a slip of the tongue.


Poznaj FISZKI

NIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyć
Algorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodyka Sebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i z przyjemnością.

PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikację
Materiał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, aby szybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w języku obcym.

WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnie
Słówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci bez trudu opanować poprawną wymowę.


Zaufaj profesjonalistom...

FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnienia merytoryczne.
* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dla danego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotów we właściwy sposób.
* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem – zapamiętasz je z łatwością.
* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy w oficjalnej sytuacji.
* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukę wyrazów pochodnych (np. to act – działać, action – działanie).
* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie, dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.

Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.
Tire vantagem de 11 anos de experiência e participar milhão de clientes satisfeitos.
Saiba Flashcards - um aplicativo de editoração profissional Quatro chefes!

Flashcards - e não ficar sem palavras!

Flashcards é um aplicativo para aprender línguas estrangeiras, desenvolvidos por uma equipe editorial experiente, especializada em publicações de língua.

Agradecimentos:
 * Vá ao material diligentemente preparado
 * Aplicar um método comprovadamente eficaz de aprendizagem
 * Atingir resultados duradouros em um curto espaço de tempo

Vocabulário Inglês 4 - contém mais de 2.400 palavras e frases no nível B2, estruturados em 50 categorias temáticas.

O aplicativo é destinado a pessoas que são capazes de se comunicar em situações normais da vida cotidiana, mas falta-lhes ainda o chamado. liberdade linguística. Este título é o quarto dos seis cursos de nível "flashcards - vocabulário".

Exemplos de palavras: um bezerro, um loft, um impacto, (a) condenação, (a) o direito, ele adquirir, a fofoca, o farfalhar, perpendicular, profissional, de oferta e demanda, e o lapso de língua.


Saiba Flashcards

SISTEMA DE CONFIANÇA - aprender a ensinar
MEMOBOX® algoritmo, com base na metodologia do alemão Sebastian Leitner pesquisa, faz memorizar de forma eficiente e com prazer.

Palavras úteis e restituições - atitudes para com a comunicação
O material em aplicações ficha é escolhido de forma a aumentar rapidamente a sua capacidade de se comunicar em uma língua estrangeira.

GRAVAÇÕES áudio claro - falar corretamente
Palavras foram gravadas por falantes nativos, o que lhe permite aprender facilmente a pronúncia correta.


Confie os profissionais ...

Flashcards criados com a máxima atenção a questões de substância.
 * Exemplos claros permitem-lhe explorar o contexto para a característica expressão - você tem certeza que você vai estar usando palavras e frases no caminho certo.
 * Exceções e irregularidades foram premiados com a ênfase - lembre-los facilmente.
 * Expressões coloquiais em itálico - não vai fazer asneiras na situação oficial.
 * As senhas são agrupados em "famílias" - permitem que você aprender com facilidade palavras derivados (eg Este ato -. Ato, ação - ação).
 * Os títulos individuais em uma série de flashcards complementar méritos, para que você possa aprender de forma abrangente.

Saiba mais www.fiszki.pl e www.treecards.pl.
Enxergar mais

Sobre este App

  • Versão: Varia de acordo com o dispositivo
  • Tamanho: Varia de acordo com o dispositivo
  • OS: Android
  • Dispositivos habilitados: Esta aplicação foi desenvolvida para telefones Android
Grátis
Classificação:
72
App Grátis do Dia

332023892

iOS

Artigos relacionados
Aplicativos relacionados
Em Destaque